Jørnbakken

I 1860-åra var her ein husmannsplass under Per-garden på Lid. Her var eit lite hus med stabbur og løe. Kva husmannen heitte, veit vi ikkje.

Midt i bytet mellom Lid og Sjøholt ligg Ryehuset

I 1884 vart plassen selt til ein av sønene i Per-garden, Jørgen Pedersen Lid, og etter han fekk bruket namnet Jørnbakken. No vart det bygt nytt stovehus, og stabburet blir borte. Men løa er den same.

Midt på bildet ser vi Jørnbakken fotografert i 2004.


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskog.historielag.org