Kahrsløa

Då dokter Kahrs kjøpte huset til Lauritz Wensell junior, fylgde det også med ei "ladebygning". Vi ser ho bak og litt til høgre for bustadhuset til Kahrs.

Sett frå aust

Litt til venstre for midten på dette bildet, ser vi løa til Kahrs.


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskog.historielag.org