Løchre

Dette er huset til skomakar Johan Andreas Løchre frå Stordalen. Ved folketellinga 1865 står det at han var 50 år og fråskild. I 1891 er han nemnd som enkjemann.

Seinare overtok blikkenslager Kristoffer Larsen frå Sparbu huset. Han vart gift med Jørgine Iversdtr. Hjelle frå Vaksvika.


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskog.historielag.org