Ukjent hus

Dette er ein husmannsplass under garden Lid. Kven som budde her veit vi ikkje. Huset kom bort i 1870-åra, og plassen gjekk truleg inn att i hovudbruket då.


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskog.historielag.org