Framside ] 

Publikasjonar

Ei hovudoppgåve for historielaget er å gje ut eit årsskrift. Dette kjem vanlegvis ut i desember kvart år, og er gratis for medlemer. Det vert også lagt ut for sal. Skriftnemnda har ansvaret for dette årsskriftet, og mange interessante artiklar har vorte publiserte her gjennom åra. Hittil har vi gitt ut 26 årsskrift. Årsskrift for år 2016 er til sals for kr 325. Hefte nr.10 (år 2000) sel vi for kr 170. Dei andre hefta frå 1987 t.o.m. 2004 sel vi for kr 70 så lenge opplaget rekk. Prisen på årsskrifta f.o.m. 2005 t.o.m. 2009 (med limfrest rygg) er kr 120. Årsskrifta f.o.m. 2010 t.o.m 2015 kostar kr 170 pr stk. Heftet Krig Okkupasjon Fred er no trykt oppatt, og vil bli selt for kr 170. Særskrifta om Fiskeplassar og Hagebrukskursa kan du kjøpe for kr 50, og gamle kalendrar, som vi gir ut i samarbeid med Ørskog Rotaryklubb (med flotte gamle bilde!) sel vi for kr 30 pr stk.; det same gjeld eit hefte om Den Trondhjemske Postvei. Heftet om Lokomobilen er gratis.Vi har fått overta restopplaget av boka "Ørskog kommune 1837 - 1987" som kommunen ga ut, og vi sel boka for kr 30. Porto kjem i tillegg dersom publikasjonar skal sendast. Du kan . tinge hefte på e-post, og om du ynskjer å hente dei sjølv, kan du oppgi telefonnummer, så vil du bli kontakta av lageransvarleg.

Du kan sjå innhaldslista til dei ulike hefta ved å klikke på bildet av framsida.

(Oversikt over innhaldet i alle årsskrifta finn du her )


1987 (nr 1)

1988 (nr 2)

1990 (nr 3)

1993 (nr 4)

1994 (nr 5)

1996 (nr 6)

1997 (nr 7)

1998 (nr 8)

1999 (nr 9)

2000 (nr 10)

2001 (nr 11)

2002 (nr 12)

2003 (nr 13)

2004 (nr 14)

2005 (nr 15)

2006 (nr 16)

2007 (nr 17)

2008 (nr 18)

2009 (nr 19)

2010 (nr 20)

2011 (nr 21)

2012 (nr 22)

2013 (nr 23)

2014 (nr 24)

2015 (nr 25)

2016 (nr 26)I tillegg har vi gitt ut fylgjande hefte:


Krig okkupasjon fred
(1995)

Fiskeplassar

(1999-2000)

Hagebrukskursa på
Amdam (2000)

Lokomobilen 100 år
(2003)

Kalendrar (saman med Ørskog Rotary Klubb) (1995-2015)

Publikasjonar av andre utgjevarar:


Ørskog kommune 1837 - 1987
(1987)


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskog.historielag.org