Framside ]  [ Om laget ] 

Styre og nemnder


Styret:
Ørskog Historielag har eit styre på 5 medlemmer. Det er for 2018 slik samansett:

 • Ragnar Bakken, leiar
 • Valborg Haugen
 • Karen Simonnes Aanes
 • Grethe Leikny Gjerde
 • Arne Jan Sollied

varamedlemer til styret:

 • Leif Røren
 • Gunnar Kongsnes
 • Reidar Braute


Revisorar:

 • Kolbjørn Gjære
 • Mons Olav Walgermo


  Elles har vi nokre nemnder med kvar sine arbeidsområde:

  Skriftnemnda:

  • Bjørn Steinar Skarbø, leiar
  • Odd Saure
  • Olav Jan Bårdsgjerde
  • Jostein Tomren
  • Karin Årdal
  • Øyvin Danielsen


  Paktarhusnemnda:

  • Ove Eide, leiar
  • Leidulv Reite
  • Kåre Myren
  • Turid Valbø Haddal
  • Magnhild Schmidiger


  Teknisk utval:

  • Jan Petter Aasen, leiar
  • Terje Haaheim
  • Terje Nybø
  • Svein Barlindhaug
  • Børre Tennfjord


  Kalendernemnd: Ørskog Rotary Klubb og Ørskog Historielag
  skal vere saman om å lage kalender for 2019.

  Ørskog Historielag sine
  representantar i nemnda for 2019 er:

  • Eli Catrine Kjersem
  • Jorunn Solnørdal Myren
  • vara: Tore Gjære


  Postvegnemnd:

  • Ivar Holmeide, leiar
  • Elling Ødegaard
  • Kristian Tøsse
  • Norvald Sjøholt
  • Odd Asbjørn Nybø


  Fotoregistreringsnemnd:

  • Jon Abelseth
  • Gunnveig Skilbrei
  • Terje Misund
  • Siv Krokfoss
  • Pål Viseth


  Historielaget sine representantar i Olav Oksvik Minnesamling:

  • Valborg Haugen, vara Brynje Vethe
  • Ola Gram, vara Aase Pernille Gjerde
  • Mons Olav Walgermo, vara Ragnar Bakken


  Valnemnd for årsmøtet 2019:

  • Magni Lande
  • Jarle Erstad (kallar inn)
  • Jan Lande

 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskog.historielag.org