Framside ]  [ Om laget ] 

Styre og nemnder


Styret:
Ørskog Historielag har eit styre på 5 medlemmer. Det er for 2017 slik samansett:

 • Ragnar Bakken, leiar
 • Valborg Haugen, nestleiar
 • Per S. Vestre, kasserar
 • Grethe Leikny Gjerde, sekretær
 • Arne Jan Sollied, styremedlem

varamedlemer til styret:

 • Leif Røren
 • Magni Lande
 • Jarle Viset


Revisorar:

 • Kolbjørn Gjære
 • Mons Olav Walgermo


  Elles har vi nokre nemnder med kvar sine arbeidsområde:

  Skriftnemnda:

  • Bjørn Steinar Skarbø, leiar
  • Odd Saure
  • Olav Jan Bårdsgjerde
  • May-Sissel Osvik
  • Karin Årdal
  • Øyvin Danielsen


  Paktarhusnemnda:

  • Ove Eide, leiar
  • Leidulv Reite
  • Kåre Myren
  • Turid Valbø Haddal
  • Magnhild Schmidiger


  Teknisk utval:

  • Jan Petter Aasen, leiar
  • Terje Haaheim
  • Steinar Leganger
  • Svein Barlindhaug
  • Børre Tennfjord


  Kalendernemnd: Ørskog Rotary Klubb og Ørskog Historielag
  skal vere saman om å lage kalender for 2018.

  Ørskog Historielag sine
  representantar i nemnda for 2018 er:

  • Eli Catrine Kjersem
  • Siv Krokfoss
  • vara: Tore Gjære


  Postvegnemnd:

  • Ivar Holmeide
  • Elling Ødegaard
  • Kristian Tøsse
  • Rolf Hatlen
  • Odd Asbjørn Nybø


  Fotoregistreringsnemnd:

  • Ole Øystein Nybø, leiar
  • Gunnveig Skilbrei
  • Terje Misund
  • Tore Gjære


  Historielaget sine representantar i Olav Oksvik Minnesamling:

  • Siv Krokfoss, vara Brynje Vethe
  • Ola Gram, vara Aase Pernille Gjerde
  • Mons Olav Walgermo, vara Ragnar Bakken


  Valnemnd for årsmøtet 2018:

  • Karin Årdal (kallar inn)
  • Jarle Erstad
  • Jan Lande

 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskog.historielag.org