Aktivitetar

20231104_130807-b

I Ørskog Historielag er det mange aktivitetar du kan vere med på

Du kan til dømes:

Vere med på ei vandring (Bygdevandring, sætrevandring, kyrkjegardsvandring eller postvegvandring)

Skrive om eit lokalhistorisk emne i Årboka, eller vere med å redigere boka.

Fortelje om eit tema på ei kveldsete, eller høyre på når ein annan fortel.

Lære å smi

Eller du kan kome med forslag til nye aktivitetar som vi kan ta opp 

Bli med på laget!