Aktivitetar

Kveldsseter

Vi brukar å ha 6 – 7 medlemsmøte (kveldseter) for året der vi tek opp ulike lokalhistoriske emne. Alle er velkomne på kveldsetene. Dessutan blir det arrangert ei eller to bygdevandringar i sommarhalvåret.

Planlagde kveldseter og vandringar
2022:

Tysdag 1. februar: Bilettur langs kysten
Tysdag 1. mars: Årsmøte
Tysdag 5. april: MMC First process
Tysdag 10. mai: Gravminne – personalia Ørskog
Søndag 21. august: Sætrevandring Vestresætra
Tysdag 23. august: Mostamark jernverk og gruvene i Vetafjellet
Tysdag 6. september: Bygdebladet 50 å
Tysdag 4. oktober Ørskog skulekorps/Ørskog Brass 70 år/50 år
Tysdag 1. november Sjøholt folkehøgskule
Tysdag 6. desember Presentasjon av Åboka 2022


Kveldsetene blir vanlegvis haldne på Kulturhuset