Kveldseter

Vi brukar å ha 6 – 7 medlemsmøte (kveldseter) for året der vi tek opp ulike lokalhistoriske emne. Alle er velkomne på kveldsetene. Dessutan blir det arrangert ei eller to bygdevandringar i sommarhalvåret.

Her er nokre bilde frå tidlegare kveldseter:
Frå kveldseta 2.november 2021. Einar Landmark fortel om livet til politikaren Olav Oksvik.

Planlagde kveldseter og vandringar 2023

Tysdag 7. februar:Kraftforsyninga i Ørskog
Tysdag 7. mars:Årsmøte
Tysdag 18. april:Ørskog kyrkje 150 år
Søndag 21. mai:Tur langs Postvegen, Stortrøna – Gjære
Søndag 27. august:Sætrevandring Skarbøsætra
Tysdag 5. september:Min barndoms rike
Tysdag 3. oktoberSjøholt/Ørskog skole 50 år
Tysdag 7. novemberØrskog-bilete
Tysdag 5. desemberPresentasjon av Åboka 2023
  
 

Kveldsetene blir vanlegvis haldne på Kulturhuset
(Sjå kunngjering på framsida for tid og stad)

Har du eit tema som du ynskjer at vi skal ta opp på ei kveldsete, så tips oss gjerne på e-post, eller ta direkte kontakt med nokon i styret.

Planlagde kveldseter og vandringar 2023

 • Tysdag 7. februar:
  • Kraftforsyninga i Ørskog
 • Tysdag 7. mars:
  • Årsmøte
 • Tysdag 18. april:
  • Ørskog kyrkje 150 år
 • Søndag 21. mai:
  • Tur langs Postvegen, Stortrøna – Gjære
 • Søndag 27. august:
  • Sætrevandring Skarbøsætra
 • Tysdag 5. september:
  • Min barndoms rike
 • Tysdag 3. oktober:
  • Sjøholt/Ørskog skole 50 år
 • Tysdag 7. november:
  • Ørskog-bilete
 • Tysdag 5. desember:
  • Presentasjon av Åboka 2023
 

Kveldsetene blir vanlegvis haldne på Kulturhuset
(Sjå under Kunngjeringar for tid og stad)

Har du eit tema som du ynskjer at vi skal ta opp på ei kveldsete, så tips oss; – gjerne på e-post, – eller ta direkte kontakt med nokon i styret.

 

Vi har hatt slike kveldseter frå 1998 med mellom anna desse temaa:
(Tal frammøtte i parentes)

18. april 2023Ørskog kyrkje 150 år (20) (Ester Walgermo og Ragnar Bakken)
7. mars 2023Årsmøte (19) (Møteleiar Ragnar Bakken)
7. februar 2023Kraftforsyninga i Ørskog (38) (Odd Saure, Per Kåre Skudal og Runar Stette)
13. desember 2022Presentasjon av Åboka 2022 (19) (Bjørn Steinar Skarbø m. fl.)
1. november 2022Sjøholt folkehøgskule(30) (Lars Johan Klokk)
4. oktober 2022Ørskog skulekorps/Ørskog Brass 70 år/50 år (ca 50 musikarar + ca 50 publikumarar)
6. september 2022Bygdebladet 50 år (36) (Familien Opsal)
23. august 2022Mostamark jernverk og gruvene i Vetafjellet (35) (Gisle Rø og Odd Bjørkeli)
21. august 2022Sætrevandring Vestresætra (60) (Jon Skjelten m. fl.)
10. mai 2022Kyrkjegardsvandring (32) (Siv Krokfoss)
5. april 2022Besøk MMC First process (37) (Petter Leon Fauske)
1. mars 2022Årsmøte (20) (Møteleiar Ragnar Bakken)
1. februar 2022Bilettur langs kysten (35) (Jon Slyngstad)
7. desember 2021Presentasjon av Åboka 2021 (16) (Ordstyrar Bjørn Steinar Skarbø)
2. november 2021Olav Oksvik (40) (Einar Landmark)
5. oktober 2021Bilete frå Ørskog (35) (Siv Krokfoss)
7. september 2021Vêrteikn (30) (Ivar Hol)
29. august 2021‘Steintur’ til Norddalen (30) (Hallvard og Sølvi Eide)
17. august 2021Sjøholt Folkehøgskule, omvisning (55) (Lars Johan Klokk)
25. mai 2021Bilete frå Ørskog (26) (Siv Krokfoss)
2. mars 2021Årsmøte (18) (Møteleiar Ragnar Bakken)
8. desember 2020Presentasjon av Åboka 2020 (29) (Ordstyrar Ragnar Bakken)
3. november 2020Bilete frå Ørskog (52) (Siv Krokfoss)
7. oktober 2020Sjøholt Folkehøgskule (24) (Lars Johan Klokk)
2. september 2020Presentasjon av boka ‘Over Ørskogfjellet i gamle dagar’ (31) (Tore Gjære)
4. mars 2020Årsmøte (19)
5. februar 2020Handel i Ørskog (34) (Tore Gjære)
11.desember 2019Presentasjon av Årboka for 2019 (19) (Ordstyrar Bjørn Steinar Skarbø)
6.november 2019Gamle bilete (33) (Siv Krokfoss)
2.oktober 2019På sykkeltur rundt Jostedalsbreen, del II (31) (Jon Slyngstad)
4.september 2019På veg inn i ny kommune (42) (Astrid Eidsvik)
25.august 2019Sætrevandring (40) (Turid Valbø Haddal og Petter Sjøholt)
8.mai 2019Kraftverk i Vaksvika (30) (Paul Frøysedal og Karl Vaksvik)
3.april 2019Bilete frå Ørskog (52) (Siv Krokfoss)
6.mars 2019Årsmøte (21)
6.februar 2019På sykkeltur rundt Jostedalsbreen (33) (Jon Slyngstad)
12.desember 2018Presentasjon av Årboka 2018 (15) (Bjørn Steinar Skarbø m/fleire)
7.november 2018181 år med lokaldemokrati (28) (Einar Landmark)
3.oktober 2018Fiske på Ørskogvika (30) (Ola Rotnes og Waldemar Ørskog)
12.september 2018Gamle bilete frå Ørskog (22) (Siv Krokfoss)
26.august 2018Bygdevandring i Bårdsgjerdet (44) (Tore Gjære, Olav Jan Bårdsgjerde og Øystein Eide)
2.mai 2018Skulehusa i Ørskog gjennom tidene (25) (Ragnar Bakken)
4.april 2018Glimt frå Ørskog I.L. si 100-årige historie (25) (Kjell Opsal)
7.mars 2018Årsmøte (19)
7.februar 2018Sykkeltur i Sunndalsfjella (31) (Jon Slyngstad)
6.desember 2017Presentasjon av årboka for 2017 (22) (ordstyrar Ragnar Bakken)
1.november 2017Gamlebanken (21) (Ivar Holmeide med fleire)
4.oktober 2017Litt om prestar, kyrkjer og prestegard i gamle Ørskog (34) (Tore Gjære)
6.september 2017Tur til Tresfjord Museum (12) (Arnljot Løvik og Steinar Kjersem)
20.august 2017Bygdevandring Lande (60) (Magnhild Schmidiger)
3.mai 2017Ørskogfossen kraftverk (25) (Odd Saure)
5.april 2017Steinsamlinga på Lande (31) (Hallvard Eide)
1.mars 2017Årsmøte (18)
1.februar 2017Digitaliserte kyrkjebøker i Ørskog (24) (Ole Øystein Nybø og Terje Misund)
14.desember 2016Presentasjon av Åboka for 2016 (14) (Ragnar bakken og Bjørn Steinar Skarbø)
2.november 2016Slekt og data (22) (Terje Misund)
5.oktober 2016Lokalt kulturminnearbeid (14) (Ragnar Bakken og Ove Eide)
7.september 2016På skattejakt i kjeldejungelen (25) (Ole M. Ellefsen)
21.august 2016Bygdevandring Skarbøen (28) (Bjørn Steinar Skarbø
og Knut Harstad)
4.mai 2016Tur til Langskipsøya (36) (Asgeir Kvernberg)
6.april 2016Eldre bilete frå Ørskog (56) (Ole Øystein Nybø)
3.februar 2016Kulturminne i Ørskog – idedugnad (14) (Ragnar Bakken og Ove Eide)
2.desember 2015Presentasjon av Årsskrift 2015 (24) (Ordstyrar Bjørn Steinar Skarbø)
4.november 2015Naturtypar i Ørskog (21) (J.B.Jordal)
7.oktober 2015Frå krigsåra 1940-45 (37) (Jan Olav Flatmark)
2.september 2015Gamle ørskogbilete (49) (Ole Øystein Nybø)
23.august 2015Bygdevandring Apalset – Steinane (40) (Einar Landmark, Hans Martin Abelseth, Rolv Amdam, Sigmund Stene, Asbjørg Stene og fleire)
15.april 2015Ørskog Historielag 30 år (37) (Ragnar Bakken og Tore Gjære)
4.februar 2015Gamle ørskogbilete (41) (Ole Øystein Nybø)
3.desember 2014Årsskriftet 2014. (20) (Ordstyrar Bjørn Steinar Skarbø)
5.november 2014Store-Rasmus. (21) (Einar Landmark)
1.oktober 2014Tyssa under siste verdskrigen. (42) (Johan Daae-Qvale)
3.september 2014Fylkesfotoarkivet. (20) (Ragnar H. Albertsen)
25.mai 2014Bygdevandring Valgermo – Giskemo – Vallbøen. (62) (Arvid Valbø, Magne Valbø, Kirsti Klokkehaug Fjørtoft, Jorunn Giskemo, Oddny-Lise Nakken og Tore Gjære)
7.mai 2014Grunnlova 200 år (28) (Ragnar Bakken)
2.april 2014Kyrkjeboka frå 1720 til 1800 (29) (Ole Øystein Nybø)
5.februar 2014Frå fotoarkivet. Bilde frå rundt 1914 (48) (Ole Øystein Nybø)
4.desember 2013Presentasjon av årsskriftet 2013 (26) (Reidun Klock Tjervåg m.fl.)
6.november 2013Ørskog kyrkje 140 år (36) (Mons Olav og Ester Walgermo, Lars Tore Nerbøvik og Svein Runde)
2.oktober 2013Sjøholt skule 40 år (11) (Mons Olav Walgermo)
3.september 2013Ivar Aasen (16) (Anders Aanes)
9.juni 2013Bygdevandring i Vaksvika (40) (Pål Viset)
2.april 2013Ørskog vidaregåande skule/Sunnmøre husmorskule (24) (Ragnar Bakken og Ole Øystein Nybø)
19.februar 2013Kampen for stemmerett for kvinner (14) (Aud Farstad)
6.november 2012Slektsgransking – muligheter og kilder (16) (Terje Misund)
2.oktober 2012Henrik Ibsen på Sunnmøre (20) (Einar Landmark)
4.september 2012Namn i Ørskog (14) (Namnenemnda)
10.juni 2012Bygdevandring på Vestre(40) (Jon Skjelten, Jostein Vestre, Thorbjørn Fylling, Olav Rune Vestre og Arne Jan Sollied)
10.april 2012Glimt frå fotoarkivet (20) (Ole Øystein Nybø og Tore Gjære)
7.februar 2012Jens Synnes i ord og tonar (18) (Kjell Opsal)
1.november 2011Lars Andreas Stenholt (17) (Kari Kvernberg)
4.oktober 2011Storfjordens venner (13) (Asgeir Kvernberg)
8.september 2011Roald Amundsen og luftskipet «Norge» (22) (Tore Gjære)
19.juni 2011Bygdevandring, Amdam (32) (Nils I. Amdam, Roger Amdam, Hans Petter Amdam, Rolv Amdam og Tor Einar Amdam)
29.mai 2011Sentrumsvandring, Sjøholt (20) (Petter Sjøholt og Tore Gjære)
5.april 2011Olav Oksvik, liv og virke (38) (Andreas Backmann)
8.februar 2011Bergveksdrift i Ørskog (16) (Ove Eide)
2.november 2010Oppdatering av bygdeboka/ættesoga (19) (Ole Øystein Nybø og Stein Arne Fauske)
5.oktober 2010Drakttradisjonar i Ørskog. Folkedrakter og bunader (21) (Åse Karin Gjære)
18.september 2010Bygdevandring i Sjøholt sentrum (30) (Petter Sjøholt og Tore Gjære
7.september 2010Tau (18) (Kåre Gausnes)
13.juni 2010Bygdevandring på Langskipsøya (50) (Rolv Amdam og Gudbjørg Stige)
3.mai 2010Skogbruk i Ørskog (18) (Karl Georg Kirkreit)
2.februar 2010Sjøholt sentrum etter 1945 (26) (Petter Sjøholt)
3.november 2009Emballasje i landbruket (16) ( Rolv Amdam)
6.oktober 2009Pelsdyrnæringa i Ørskog (12) ( Jostein Vestre)
1.september 2009Slaget i Hiorungavaag (35) ( Einar Landmark)
30.august 2009Bygdevandring til Braute og Brautehaugen (30) ( Jorunn S.Myren og Lars Brautehaug)
1.juni 2009Bygdevandring til Akslevollen (50) ( Hans Henrik Daae Qvale)
21.april 2009Svarteboka (19) ( Ole Øystein Nybø)
3.februar 2009Kulturminneåret 2009 (16) ( Kristin Amdam)
4.november 2008Sætreliv (23) (Sofie Sæter Bøe, Oddhild Frøysedal, Asbjørg Refsnes, Olaug Amdam og Elsa Kvammen)
7.oktober 2008Gulbrand Lunde og dramaet på Våge (28) ( Jan Olav Flatmark)
2.september 2008Videoen «Nytt liv i gamle tufter»,om grindløebygging på Ytste Skotet (13) ( Ørskog Videoklubb v/O.K.Sjøholt og Ståle Vestre)
25.mai 2008Tur til Gausnesgarden (70) ( Kåre Gausnes m.fl.)
1.april 2008I fotspora til norske utvandrarar (26) ( Bjørn Steinar Skarbø)
5.februar 2008Etternamnstradisjonar (19) ( Solfrid Viset)
6.november 2007Flodbølger i Storfjorden (22) ( Astor Furseth)
2.oktober 2007Jarnvinna i Ørskog og andre stader. (13) ( Tore Gjære)
4.september 2007Smedar i Ørskog (18) (Innleiar Tore Gjære)
17.juni 2007Bygdevandring i Vaksvika (22) (Karl Vaksvik og Paul Frøysedal)
10.april 2007Stodderkongen Alexander Pedersen (16) (Ole Øystein Nybø)
6.februar 2007Vasshjulet på Ytste Skotet (16) (Ørskog Videoklubb)
7.november 2006Losjar og losjearbeid (9) (Rolv Amdam og Sofie Sæter Bøe)
3.oktober 2006Film om Tafjord Kraft (16) (Terje Misund)
5.september 2006Fritt tema (9)
4.april 2006Fiske-Rikardhistorier (22) (Ole Øystein Nybø)
7.februar 2006Videoframsyning om lokomobilen (16) (Svein Stene og Terje Misund)
1.november 2005Handels- og lensmannsdynastiet Abelseth (16) (Einar Landmark)
11.oktober 2005Urter i mat og medisin (8) (Ada Kjersem)
6.september 2005Omvisning i gamlestova i Storvika (14) (Rolv og Hanna Amdam)
3.mai 2005Fredsdagane 1945 (16) (Paul Klock og Bjarne Eide)
5.april 2005Dei gamle fjordabåtane (14) (Johan Kaare Tenfjord)
1.februar 2005Tradisjonar kring ølbrygging (19) (Petter R. Giskemo og Videoklubben)
2.november 2004Lysbilde frå 1950 og -60-åra, tekne av Ivar Gjære (20)
5.oktober 2004Kulturlandskapet i Ørskog (13) (Toralv Klokkehaug)
7.september 2004«Bellingen» (12) (Paul Klock og Reidun Klock Tjervåg)
13.april 2004Brannvesen og brannar i Ørskog (11) (Hans O.Sjøholt og Odd Saure)
2.mars 2004Klippfisktørking (22) (Kaspara Gjerde)
3.februar 2004Kvinnearbeid i eldre tid (15) (Magnhild Schmidiger og Anne Marie Hansen)
4.november 2003Notlaga i Ørskog (16) (Waldemar Ørskog)
7.oktober 2003Sogelagssamarbeid (8) (Einar J.Hove)
2.september 2003Ørskogfossen kraftstasjon (11) (Odd Saure)
13.mai 2003Stadnamn (16) (Peter Hallaråker)
1.april 2003Asbjørg Rørstad las tekstar av Sigurd Muri (8)
4.februar 2003Tønneproduksjon (15) (Lars Ytrelid)
5.november 2002Ope tema (11)
1.oktober 2002Segn og soger (12) (Jorunn Solnørdal Myren)
3.september 2002Videoen «Eit livsverk i tre og jern» (om Jørund Amdam) (7)
9.april 2002Bruk av data i slektsgransking (11) (Terje Misund)
5.mars 2002Kva er lokalhistorie? (8) (Trond Kjeldstadli)
5.februar 2002Haukåsen gjennom 400 år (21) (Rolv Amdam)
6.november 2001Småverksemder i Ørskog (11)
2.oktober 2001Båttradisjonar langs kysten (17) (Asgeir Kvernberg)
4. september 2001Jarnvinna i Ørskog og andre stader (6) (Tore Gjære)
3.mars 2001Sjøholt Hotell (19) (Ola Sønderland)
6.februar 2001Video frå bergensturen med lokomobilen (6) (Svein Stene og Tore Tenfjord)
November 2000Kyrkja vår (12) (Ester Walgermo)
Oktober 2000Krigsminne frå Ørskog (13) (Rolv Amdam)
Mai 2000Presentasjon av fotoinnsamlinga hittil (6) (T.Gjære og H.Heggem)
April 2000Fiskeplassar og med (4) (Waldemar Ørskog)
Februar 2000Attersyn over idrettslivet i Ørskog (16) (Kjell Opsal)
Desember 1999Utvandringa til Amerika (Hans O. Sjøholt, T. Gjære m.fl.)
November 1999Skulesoge (Ragnar Bakken)
Mai 1999Historielaget sine oppgåver
Mars 1999Framlegg til vegnamn i Ørskog – del II (Bjørn Steinar Skarbø)
Februar 1999Fiskeplassar i Ørskog
Desember 1998Gamle hus i Ørskog (Tore Gjære)
November 1998Framlegg til vegnamn i Ørskog – del I (Bjørn Steinar Skarbø)
Juni 1998Arbeidet til FylkesFOTOarkivet (Ragnar H.Albertsen)
Året 2023ArrangementFrammøtteArrangør
18. april 2023Ørskog kyrkje 150 år20Ester Walgermo og Ragnar Bakken
7. mars 2023Årsmøte19Møteleiar Ragnar Bakken
7. februar 2023Kraftforsyninga i Ørskog38Odd Saure, Per Kåre Skudal og Runar Stett
Året 2022ArrangementFrammøtteArrangør
13. desember 2022Presentasjon av Åboka 202219Bjørn Steinar Skarbø m. fl.
1. november 2022Sjøholt folkehøgskule30Lars Johan Klokk
4. oktober 2022Ørskog skulekorps/Ørskog Brass 70 år/50 årca 50 musikarar + ca 50 publikumararØrskog skulekorps/Ørskog Brass
6. september 2022Bygdebladet 50 år36Familien Opsal
23. august 2022Mostamark jernverk og gruvene i Vetafjellet35Gisle Rø og Odd Bjørkeli
21. august 2022Sætrevandring Vestresætra60Jon Skjelten m. fl.
10. mai 2022Kyrkjegardsvandring32Siv Krokfoss
5. april 2022Besøk MMC First process37Petter Leon Fauske
1. mars 2022Årsmøte20Møteleiar Ragnar Bakken
1. februar 2022Bilettur langs kysten35Jon Slyngstad
Året 2022ArrangementFrammøtteArrangør
7. desember 2021Presentasjon av Åboka 202116(Ordstyrar Bjørn Steinar Skarbø)
2. november 2021Olav Oksvik40Einar Landmark
5. oktober 2021Bilete frå Ørskog35Siv Krokfoss
7. september 2021Vêrteikn30Ivar Hol
29. august 2021‘Steintur’ til Norddalen30Hallvard og Sølvi Eide
17. august 2021Sjøholt Folkehøgskule, omvisning55Lars Johan Klokk
25. mai 2021Bilete frå Ørskog26Siv Krokfoss
2. mars 2021Årsmøte18Møteleiar Ragnar Bakken
Året 2020ArrangementFrammøtteArrangør
8. desember 2020Presentasjon av Åboka 202029Ordstyrar Ragnar Bakken
3. november 2020Bilete frå Ørskog52Siv Krokfoss
7. oktober 2020Sjøholt Folkehøgskule24Lars Johan Klokk
2. september 2020Presentasjon av boka ‘Over Ørskogfjellet i gamle dagar’31Tore Gjære
4. mars 2020Årsmøte19 
5. februar 2020Handel i Ørskog34Tore Gjære
Året 2019ArrangementFrammøtteArrangør
11.desember 2019Presentasjon av Årboka for 201919Ordstyrar Bjørn Steinar Skarbø
6.november 2019Gamle bilete33Siv Krokfoss
2.oktober 2019På sykkeltur rundt Jostedalsbreen, del II31Jon Slyngstad
4.september 2019På veg inn i ny kommune42Astrid Eidsvik
25.august 2019Sætrevandring40Turid Valbø Haddal og Petter Sjøholt
8.mai 2019Kraftverk i Vaksvika30Paul Frøysedal og Karl Vaksvik
3.april 2019Bilete frå Ørskog52Siv Krokfoss
6.mars 2019Årsmøte21 
6.februar 2019På sykkeltur rundt Jostedalsbreen33Jon Slyngstad
Året 2018ArrangementFrammøtteArrangør
12.desember 2018Presentasjon av Årboka 201815Bjørn Steinar Skarbø m/fleire
7.november 2018181 år med lokaldemokrati28Einar Landmark
3.oktober 2018Fiske på Ørskogvika30Ola Rotnes og Waldemar Ørskog
12.september 2018Gamle bilete frå Ørskog22Siv Krokfoss
26.august 2018Bygdevandring i Bårdsgjerdet44Tore Gjære, Olav Jan Bårdsgjerde og Øystein Eide
2.mai 2018Skulehusa i Ørskog gjennom tidene25Ragnar Bakken
4.april 2018Glimt frå Ørskog I.L. si 100-årige historie25Kjell Opsal
7.mars 2018Årsmøte19 
7.februar 2018Sykkeltur i Sunndalsfjella31Jon Slyngstad
Året 2017ArrangementFrammøtteArrangør
6.desember 2017Presentasjon av årboka for 201722Ordstyrar Ragnar Bakken
1.november 2017Gamlebanken21Ivar Holmeide med fleire
4.oktober 2017Litt om prestar, kyrkjer og prestegard i gamle Ørskog34Tore Gjære
6.september 2017Tur til Tresfjord Museum12Arnljot Løvik og Steinar Kjersem
20.august 2017Bygdevandring Lande60Magnhild Schmidiger
3.mai 2017Ørskogfossen kraftverk25Odd Saure
5.april 2017Steinsamlinga på Lande31Hallvard Eide
1.mars 2017Årsmøte18 
1.februar 2017Digitaliserte kyrkjebøker i Ørskog24Ole Øystein Nybø og Terje Misund
Året 2016ArrangementFrammøtteArrangør
14.desember 2016Presentasjon av Åboka for 201614Ragnar bakken og Bjørn Steinar Skarbø
2.november 2016Slekt og data22Terje Misund
5.oktober 2016Lokalt kulturminnearbeid14Ragnar Bakken og Ove Eide
7.september 2016På skattejakt i kjeldejungelen25Ole M. Ellefsen
21.august 2016Bygdevandring Skarbøen28Bjørn Steinar Skarbø og Knut Harstad
4.mai 2016Tur til Langskipsøya36Asgeir Kvernberg
6.april 2016Eldre bilete frå Ørskog56Ole Øystein Nybø
3.februar 2016Kulturminne i Ørskog – idedugnad14Ragnar Bakken og Ove Eide
    
Året 2015ArrangementFrammøtteArrangør
2.desember 2015Presentasjon av Årsskrift 201524Ordstyrar Bjørn Steinar Skarbø
4.november 2015Naturtypar i Ørskog21J.B.Jordal
7.oktober 2015Frå krigsåra 1940-4537Jan Olav Flatmark
2.september 2015Gamle ørskogbilete49Ole Øystein Nybø
23.august 2015Bygdevandring Apalset – Steinane40Einar Landmark, Hans Martin Abelseth, Rolv Amdam, Sigmund Stene, Asbjørg Stene og fleire
15.april 2015Ørskog Historielag 30 år37Ragnar Bakken og Tore Gjære
4.februar 2015Gamle ørskogbilete41Ole Øystein Nybø
Året 2014ArrangementFrammøtteArrangør
3.desember 2014Årsskriftet 2014.20Ordstyrar Bjørn Steinar Skarbø
5.november 2014Store-Rasmus.21Einar Landmark
1.oktober 2014Tyssa under siste verdskrigen.42Johan Daae-Qvale
3.september 2014Fylkesfotoarkivet.20Ragnar H. Albertsen
25.mai 2014Bygdevandring Valgermo – Giskemo – Vallbøen.62Arvid Valbø, Magne Valbø, Kirsti Klokkehaug Fjørtoft, Jorunn Giskemo, Oddny-Lise Nakken og Tore Gjære
7.mai 2014Grunnlova 200 år28Ragnar Bakken
2.april 2014Kyrkjeboka frå 1720 til 180029Ole Øystein Nybø
5.februar 2014Frå fotoarkivet. Bilde frå rundt 191448Ole Øystein Nybø
Året 2013ArrangementFrammøtteArrangør
4.desember 2013Presentasjon av årsskriftet 201326Reidun Klock Tjervåg m.fl.
6.november 2013Ørskog kyrkje 140 år36Mons Olav og Ester Walgermo, Lars Tore Nerbøvik og Svein Runde
2.oktober 2013Sjøholt skule 40 år11Mons Olav Walgermo
3.september 2013Ivar Aasen16Anders Aanes
9.juni 2013Bygdevandring i Vaksvika40Pål Viset
2.april 2013Ørskog vidaregåande skule/Sunnmøre husmorskule (24) (Ragnar Bakken og Ole Øystein Nybø)24Ragnar Bakken og Ole Øystein Nybø
19.februar 2013Kampen for stemmerett for kvinner14Aud Farstad
Året 2012ArrangementFrammøtteArrangør
6.november 2012Slektsgransking – muligheter og kilder16Terje Misund
2.oktober 2012Henrik Ibsen på Sunnmøre20Einar Landmark
4.september 2012Namn i Ørskog14Namnenemnda
10.juni 2012Bygdevandring på Vestre40Jon Skjelten, Jostein Vestre, Thorbjørn Fylling, Olav Rune Vestre og Arne Jan Sollied
10.april 2012Glimt frå fotoarkivet20Ole Øystein Nybø og Tore Gjære
7.februar 2012Jens Synnes i ord og tonar18Kjell Opsal
Året 2011ArrangementFrammøtteArrangør
1.november 2011Lars Andreas Stenholt17Kari Kvernberg
4.oktober 2011Storfjordens venner13Asgeir Kvernberg
8.september 2011Roald Amundsen og luftskipet «Norge»22Tore Gjære
19.juni 2011Bygdevandring, Amdam32Nils I. Amdam, Roger Amdam, Hans Petter Amdam, Rolv Amdam og Tor Einar Amdam
29.mai 2011Sentrumsvandring, Sjøholt20Petter Sjøholt og Tore Gjære
5.april 2011Olav Oksvik, liv og virke38Andreas Backmann
8.februar 2011Bergveksdrift i Ørskog16Ove Eide
Året 2010ArrangementFrammøtteArrangør
2.november 2010Oppdatering av bygdeboka/ættesoga19Ole Øystein Nybø og Stein Arne Fauske
5.oktober 2010Drakttradisjonar i Ørskog. Folkedrakter og bunader21Åse Karin Gjære
18.september 2010Bygdevandring i Sjøholt sentrum30Petter Sjøholt og Tore Gjære
7.september 2010Tau18Kåre Gausnes
13.juni 2010Bygdevandring på Langskipsøya50Rolv Amdam og Gudbjørg Stige
3.mai 2010Skogbruk i Ørskog18Karl Georg Kirkreit)
2.februar 2010Sjøholt sentrum etter 194526Petter Sjøholt
Året 2009ArrangementFrammøtteArrangør
3.november 2009Emballasje i landbruket (16) ( Rolv Amdam)16Rolv Amdam
6.oktober 2009Pelsdyrnæringa i Ørskog (12) ( Jostein Vestre)12Jostein Vestre
1.september 2009Slaget i Hiorungavaag (35) ( Einar Landmark)35Einar Landmark
30.august 2009Bygdevandring til Braute og Brautehaugen30Jorunn S.Myren og Lars Brautehaug
1.juni 2009Bygdevandring til Akslevollen50Hans Henrik Daae Qvale
21.april 2009Svarteboka19Ole Øystein Nybø
3.februar 2009Kulturminneåret 200916Kristin Amdam
Året 2008ArrangementFrammøtteArrangør
4.november 2008Sætreliv23Sofie Sæter Bøe, Oddhild Frøysedal, Asbjørg Refsnes, Olaug Amdam og Elsa Kvammen
7.oktober 2008Gulbrand Lunde og dramaet på Våge28Jan Olav Flatmark)
2.september 2008Videoen «Nytt liv i gamle tufter»,om grindløebygging på Ytste Skotet13Ørskog Videoklubb v/O.K.Sjøholt og Ståle Vestre
25.mai 2008Tur til Gausnesgarden70Kåre Gausnes m.fl.)
1.april 2008I fotspora til norske utvandrarar26Bjørn Steinar Skarbø)
5.februar 2008Etternamnstradisjonar19Solfrid Viset)
Året 2007ArrangementFrammøtteArrangør
6.november 2007Flodbølger i Storfjorden22Astor Furuseth
2.oktober 2007Jarnvinna i Ørskog og andre stader13Tore Gjære
4.september 2007Smedar i Ørskog18Innleiar Tore Gjære
17.juni 2007Bygdevandring i Vaksvika22Karl Vaksvik og Paul Frøysedal
10.april 2007Stodderkongen Alexander Pedersen16Ole Øystein Nybø
6.februar 2007Vasshjulet på Ytste Skotet16Ørskog Videoklubb
Året 2006ArrangementFrammøtteArrangør
7.november 2006Losjar og losjearbeid9Rolv Amdam og Sofie Sæter Bøe
3.oktober 2006Film om Tafjord Kraft16Terje Misund
5.september 2006Fritt tema9 
4.april 2006Fiske-Rikardhistorier22Ole Øystein Nybø)
7.februar 2006Videoframsyning om lokomobilen16Svein Stene og Terje Misund
Året 2005ArrangementFrammøtteArrangør
1.november 2005Handels- og lensmannsdynastiet Abelseth16Einar Landmark
11.oktober 2005Urter i mat og medisin8Ada Kjersem
6.september 2005Omvisning i gamlestova i Storvika14Rolv og Hanna Amdam
3.mai 2005Fredsdagane 194516Paul Klock og Bjarne Eide
5.april 2005Dei gamle fjordabåtane14Johan Kaare Tenfjord
1.februar 2005Tradisjonar kring ølbrygging19Petter R. Giskemo og Videoklubben
Året 2004ArrangementFrammøtteArrangør
2.november 2004Lysbilde frå 1950 og -60-åra, tekne av Ivar Gjære20 
5.oktober 2004Kulturlandskapet i Ørskog13Toralv Klokkehaug
7.september 2004«Bellingen»12Paul Klock og Reidun Klock Tjervåg
13.april 2004Brannvesen og brannar i Ørskog11Hans O.Sjøholt og Odd Saure
2.mars 2004Klippfisktørking22Kaspara Gjerde
3.februar 2004Kvinnearbeid i eldre tid15Magnhild Schmidiger og Anne Marie Hansen)
Året 2003ArrangementFrammøtteArrangør
4.november 2003Notlaga i Ørskog16Waldemar Ørskog
7.oktober 2003Sogelagssamarbeid8Einar J.Hove
2.september 2003Ørskogfossen kraftstasjon11Odd Saure
13.mai 2003Stadnamn16Peter Hallaråker
1.april 2003Asbjørg Rørstad las tekstar av Sigurd Muri8 
4.februar 2003Tønneproduksjon15Lars Ytrelid
Året 2002ArrangementFrammøtteArrangør
5.november 2002Ope tema11 
1.oktober 2002Segn og soger12Jorunn Solnørdal Myren)
3.september 2002Videoen «Eit livsverk i tre og jern»7om Jørund Amdam
9.april 2002Bruk av data i slektsgransking11Terje Misund
5.mars 2002Kva er lokalhistorie?8Trond Kjeldstadli
5.februar 2002Haukåsen gjennom 400 år21Rolv Amdam)
Året 2001ArrangementFrammøtteArrangør
6.november 2001Småverksemder i Ørskog11 
2.oktober 2001Båttradisjonar langs kysten17Asgeir Kvernberg
4. september 2001Jarnvinna i Ørskog og andre stader6Tore Gjære
3.mars 2001Sjøholt Hotell19Ola Sønderland
6.februar 2001Video frå bergensturen med lokomobilen6Svein Stene og Tore Tenfjord
Året 2000ArrangementFrammøtteArrangør
November 2000Kyrkja vår12Ester Walgermo)
Oktober 2000Krigsminne frå Ørskog13Rolv Amdam)
Mai 2000Presentasjon av fotoinnsamlinga hittil6T.Gjære og H.Heggem
April 2000Fiskeplassar og med4Waldemar Ørskog
Februar 2000Attersyn over idrettslivet i Ørskog16Kjell Opsal
Året 1999ArrangementFrammøtteArrangør
Desember 1999Utvandringa til Amerika (Hans O. Sjøholt, T. Gjære m.fl.) Hans O.Sjøholt, T. Gjære m.fl.
November 1999Skulesoge (Ragnar Bakken) Ragnar Bakken
Mai 1999Historielaget sine oppgåver  
Mars 1999Framlegg til vegnamn i Ørskog – del II (Bjørn Steinar Skarbø) Bjørn Steinar Skarbø
Februar 1999Fiskeplassar i Ørskog  
Året 1998ArrangementFrammøtteArrangør
Desember 1998Gamle hus i Ørskog (Tore Gjære)  
November 1998Framlegg til vegnamn i Ørskog – del I (Bjørn Steinar Skarbø)  
Juni 1998Arbeidet til FylkesFOTOarkivet (Ragnar H.Albertsen)