Vandringar

Historielaget brukar å arrangere ei eller to bygdevandringar i sommarhalvåret. Dette har vore populære tiltak

Kyrkjegardsvandring 10.05.2022
Bygdevandring Lande 2017
Bygdevandring Skarbø 2016
Bygdevandring Apalset 2015
Bygdevandring Braute 2009
Bygdevandring Vaksvika 2007