Vandringar

Historielaget brukar å arrangere ei eller to bygdevandringar i sommarhalvåret. Dette har vore populære tiltak