Styre og nemnder

Styret: Ørskog Historielag har eit styre på 5 medlemmer. Det er for 2023 slik samansett:
 • Ragnar Bakken, leiar
 • Karin Eide, kasserar
 • Karen Simonnes Aanes, styremedlem
 • Mette C. Loe, skrivar
 • Oddbjørn Hjelle, nestleiar


Varamedlemer til styret:
 • 1 Nils Petter Sjøholt
 • 2 Reidun Davik
 • 3 Karin Årdal


Revisorar:
 • Kjellrun K. Tomren
 • Ola Brautehaug


Historielaget sine representantar i Olav Oksvik Minnesamling:
 • Oddbjørn Braute, vara Karin Årdal
 • Ola Gram, vara Grethe L. Gjerde
 • Helge Giskemo, vara Ragnar Bakken


Valnemnd for årsmøtet 2024:
 • Grethe L. Gjerde (kallar saman)
 • Karin Årdal
 • Svanhild Hjelle


Elles har vi nokre nemnder med kvar sine arbeidsområde: