Vognhuset/smia

I tillegg til Paktarhuset, overtok historielaget også det gamle vognhuset på Ørskog Prestegard. Her trongst det vøling – mellom anna nytt tak. Dessutan vart det innreidd ei smie i huset.

Husstyret skipa til dugnad på vognhuset
Hans O. Sjøholt prøver avlen i nysmia