Prisliste

Årbok for 2023kr. 400
Årbøker 2022 og 2021kr. 300
Årsskrift/Årbøker 2016–2020kr. 250
Årsskrift 2010–2015kr. 200
Årsskrift 2005–2009kr. 150
Årsskrift 2000kr. 150
Andre Årsskrift 1987–2004kr. 100
Krig Okkupasjon Fredkr. 200
Fiskeplassarkr. 50
Hagebrukskursakr. 50
Den Trondhjemske postveikr. 50
Eldre kalendrarkr. 30
Hefte om lokomobilenGratis
Ørskogkalenderen 2024kr. 100
Ørskog kommune 1837–1987kr. 30
Over Ørskogfjellet i gamle dagarkr. 350
Plakat, soldatar 1807–1814kr. 100

Porto kjem i tillegg viss publikasjonar skal sendast. Vil du hente sjølv, kan du oppgi telefonnummer, så vil du bli kontakta av lageransvarleg