Paktarhuset

I 1995 fekk historielaget overta Paktarhuset på Ørskog Prestegard frå kommunen for ein symbolsk sum. Huset er freda, men ein god del ”modernisert”. Vi brukar huset til våre møte og andre aktivitetar, og i tillegg leiger Ørskog Husflidslag rom hos oss.

Vi har eit ynskje om å føre ein del av interiøret attende til opphavleg stand, men førebels er det mest nødvendig vedlikehald som har blitt gjort.

Paktarhuset sett frå aust
Roten bordkledning må skiftast
Nokre fine julidagar i 2004 vart sørveggen skrapa og og måla