Postvegmarsj

I åra 2005 til 2011 arrangerte historielaget årvisse postvegmarsjar. Dei gjekk langs Den Trondhjemske postvei frå Amdamsfjøra, over Kleiva og til Prestefjøra. No når sikker kryssing av E39 i Landedalen har kome i stand, er det mogleg at tradisjonen blir teken opp att, med forlenging til grensa mot Vestnes.

Her viser vi nokre glimt frå marsjen 2011:

Ein busslast marsjdeltakarar er på veg ned mot startpunktet i Amdamsfjøra.
Leiar i Ørskog Historielag, Åse Karin Gjære, ser ut til å vere nøgd med oppslutninga om marsjen.
Etter at verste regnbyga hadde gitt seg, fekk vi eit flott innslag med musikk av Ørskog skulekorps.
Somme prøvde fiskelukka både frå båt og berg.
Grinda ved Holebrua får stå open denne dagen.
Sveler og kaker smakar godt etter ein slik marsj.

Bilete frå tidlegare Postvegmarsjar:

Kulturminnedagen har si eiga side som du finn under «Aktivitetar», men sidan du er her no, kan du bruke denne snarvegen: Kulturminnedagar