Restaureringar

Ørskog Historielag har sett det som ei av sine oppgåver å sette i stand nokre hus og gjenstandar som er i ferd med å gi tapt for "Tidas tann". Klikk på lenkene over og sjå nærare på desse prosjekta.

Arbeid på postvegen

Postvegmasjen har ei eiga side som du finn under «Aktivitetar», men sidan du er her no, kan du ta snarvegen over denne lenka: Postvegmarsjen