Restaureringar

Ørskog Historielag har sett det som ei av sine oppgåver å sette i stand nokre hus og gjenstandar som er i ferd med å gi tapt for "Tidas tann".

Arbeid på postvegen

Postvegmasjen har ei eiga side som du finn under «Aktivitetar», men sidan du er her no, kan du ta snarvegen over denne lenka: Postvegmarsjen