ÅRSMØTE

Tysdag 5. mars 2024

kl 19.30 – FRIVILLEGSENTRALEN SJØHOLT

Årsmøtesaker i samsvar med laget sine lover.

Drøfting av arbeidsoppgåver 2024 og vidare framover

Vel møtt! 

Vi har plass til deg også!

Styret ØH