Kveldsete 22. april

MÅNDAG 22. april 2024 kl 19.30. MERK: DAG!

Frivillegsentralen Sjøholt

Tema: Bilete med ord frå Ørskog ved Siv Krokfoss.

Alle er velkomne til samlinga denne kvelden!

Styret Ørskog historielag.