Fiskeplassar (1999-2000)

Fiskeplassar (1999-2000)

Dette er ei registrering av 147 namn på fiskeplassar i Ørskog som historielaget gjorde i 1999-2000. Heftet er sals for kr 50.