Krig okkupasjon fred (1995)

Innhaldsliste KRIG OKKUPASJON FRED (1995)

Artikkel Side
Føreord 1
Mobilisering og krig 2
Mobiliseringsordren som Fredrik Viseth venta på 3
Oppsetninga av Møre infanteriregiment nr.11 4
KRIGSDAGANE
Det var gutane frå IR 11 5
Dei som deltok i krigen 1940 – 1945 6
Fram, fram gutter 7
Krigsdeltakarane 8
Frå Ole J. Amdam si dagbok 17
Minner frå krigen og kampane, v/Malfin Eide 19
Med krigen i første linje, v/Jens Amdam og Bjarne Brandal 22
Eit særskilt og rikt minne, v/Tryggve Tøsse 24
Nora Tomren, einaste kvinnelege krigsdeltakar 25
Tunge tak og stunder for sanitetsfolka, v/Pål Viset 26
Stor velvilje med mat og seng på gardane, v/Petter Abelseth 28
«Snøen var både seng og kampplass», v/Alf Eide 29
Minne frå krig og heimkome, v/Paul Klock og Petter Solnørdal 31
Ein skuleelev var med i krigen, v/Per Oskar Hatlen 34
Arne Eide fange i Sachsenhausen 37
Med 2000kg gull bak i lastekassa 38
Dei som omkom under krigen 39
UNDER OKKUPASJONEN
Minner frå krigsvåren 1940, v/Severin Sjøholt 40
Nedskyting av tysk bombefly på Apalset 41
Bombing av Sjøholt sentrum, v/Ole Ringset 42
Han Buda-Lars i Vaksvika, v/Torleiv Vaksvik 43
Retningslinjer om hvordan man forholder seg 45
Dagleg liv under okkupasjonen 46
Då alle i kommunen fekk bot 47
Om rasjonering, v/Malfin Eide 50
Litt om dei mange påbod under okkupasjonen 52
Under tysk jernhæl, v/Sverre R. Hatlen 56
«Sanct Svithun». Krigsforliset for 50 år sidan, v/Per Oskar Hatlen 60
Borgarvakt 62
Olav Oksvik si rømingsferd 63
Ole Andreas Lukkedal sat 20 månader i tysk fangenskap, v/Per K.Lukkedal 66
Rekvirerte hestar, syklar og bilar 68
Radioapparat og illegale aviser 69
Tyske krigsobjekt i kommunen 70
Kulturliv under okkupasjonen 72
Flyet, v/Sigurd Muri. Tysketiden, v/Thea Muri 73
På husmorskule under krigen, v/Asbjørg Rørstad 75
Minner frå krigstida, v/Martha Sollid (f. Muri) 77
Industrien og servicenæringa 78
Knott, v/Sigurd Muri 79
FRIGJERING OG FRED
Fred 80
Då freden kom til Sjøholt 81
Freden vart feira over heile landet 82
Heimestyrkane i Ørskog 83