Lokomobilen 100 år (2003)

Lokomobilen 100 år

Dette er eit hefte på 16 sider med bilde av lokomobilen før og etter restaureringa. Det vart laga i samband med at lokomobilen var 100 år i 2003, og det har tekst på norsk,engelsk og tysk. Heftet er gratis.