Over Ørskogfjellet i gamle dagar (2020)

Over Ørskogfjellet i gamle dagar

Hovudavsnitt Side
Forord 7
Den første vegen 9
Første del av 1700-talet: Posten mellom Trondheim og Molde fungerer på eit vis 19
Første halvdel av 1770-åra 39
Andre halvdel av 1770-åra: 1775 – planlegging av ny postveg mellom Molde og Bergen – synfaring 42
Første halvdel av 1780-åra: Større aktivitet i vegbygginga 55
Andre halvdelav 1780-åra: Postruta kjem i gang 74
Første halvdel av 1790-åra: Arbeidet på postvegen går jamt framover 99
Andre halvdel av 1790-åra: Fullføring av Ørskogvegen 115
1800-talet 129
Bipostrute mellom Ørskog og Borgund 149
Kjelder 156
Notar 157
Vedlegg 158