Årbok – 1987 (nr 1)

Innhald Årsskrift 1987

Artikkel Side
Føreord 3
Utdrag frå «Historisk-Antiquariske Optegnelser over Ørskog Herred» av Peder Fylling 4
«Skogens Ruin og Ødeleggelse» av Tore P. Gjære 9
Tankar omkring eit arveskifte frå 1740 – åra, av Tore P. Gjære 16
Frå Sersjantgarden på Giskemo, av Peter Klokkehaug 23
Om bjørn og ulv, av Peter Klokkehaug 23
Barndomsminne frå Ørskog, fortalt av Petter Abelseth 25
Ørskogvika i dette århundre, av Per Kåre Lukkedal 29
Lov for Ørskog Historielag 43
Medlemsliste 1986 44