Årbok – 1988 (nr 2)

Innhald Årsskrift 1988

Artikkel Side
Føreord 3
Utdrag frå «Historisk-Antiquariske Optegnelser over Ørskog Herred» av Peder Fylling 4
Jo-Berte – 85 år – minnest farne tider, v/Magnhild Schmidiger 9
Om kjøpmenn, bakarar, skomakarar og litt til frå tida før 1900 og framover, fortalt av Nils Andersen v/Bjarne Bårdsgjære 14
Losje «Vakså» gjennom 50 år, 1900 – 1950, av Knut L. Sæther 20
Trollkjerring og svartekunster, v/Magnhild Schmidiger 28
«Contrabog 1874». Litt om bergverksdrift i Vetafjellet, av Tore P. Gjære 29
Ørskogvika i dette århundre, av Per Kåre Lukkedal 36