Årbok – 1990 (nr 3)

Innhald Årsskrift 1990

Artikkel Side
Føreord 3
Ørskogfossen kraftlag, av Per Kåre Lukkedal 5
Sengevev i Ørskog, av Kari Johnsen Kvernberg 13
Om hjortejakt i krigsåra – og seinare, av Bjarne Bårdsgjære 18
Mykje snø, ved Tore P. Gjære 20
«Family of Kristen Vestre», av Tore P. Gjære 23
Utdrag av «Historisk-Antiquariske Optegnelser over Ørskoug Herred», av Peder Fylling 28
Minnesteinen ved Ørskog kyrkje, av Rolv Amdam 33
Kontrakt for oppførelse af Hotell Søholt, Ørskog 37
Ei gamal skillingsvise, av Sverre Hatlen 41
Prolog til Gjert Hatlen, av Sverre Hatlen 43
Medlemsliste 1990 49