Årbok – 1993 (nr 4)

Innhald Årsskrift 1993

Artikkel Side
Forord 2
Ein prosesjonsstav frå Ørskog, av Edvard Molvær 3
Altertavla i gamle Ørskog kyrkje, av Edvard Molvær 12
Ørskog kyrkje – Storfjordkatedralen – 120 år, av Rolv Amdam 18
Ørskog kyrkje – 100 år, av Lauritz Nielsen 20
Prestar, kapellanar, kyrkjeverge, klokkarar 26
Program ved vigsle av Ørskog kyrkje 1873, av Rolv Amdam 28
Kyrkjevegar i Ørskog i farne tider og litt til, av Bjarne Bårdsgjære 32
Turiststedet Sjøholt skal omgjøres til.., av Andreas Emblem 37
Utskrift frå møteprotokollen til Vagsvik Samtaleforening, av Nils Amdam 41
Pålinsen, av Tore P. Gjæære 45
Grytalisætra i Vaksvik, av Sverre R. Hatlen 49
Årsmelding Ørskog Historielag 54
Medlemsliste 1992 55
Jubileusskriftet Ørskog kommune 1837 – 1937, rettingar 56
Utvandringa til Amerika 58