Årbok – 1994 (nr 5)

Innhald Årsskrift 1994

Artikkel Side
Føreord 3
Lokomobilen, v/Magnhild Schmidiger 5
Industri på Tøsse, v/Magnhild Schmidiger og Bjarne Bårdsgjære 10
Fuglejakt i 1930-åra, v/Magnhild Schmidiger og Bjarne Bårdsgjære 12
Kolvingsbrua over Løkelva, v/Rolv Amdam 15
Utskrift frå møteprotokollen til Vaksvik samtaleforening, v/Nils I. Amdam 17
Et forhistorisk kvalfund på Amdam i Ørskog 23
Geologiske krefter på Amdam, v/Rolv Amdam 25
Grytavatnet og Monssteinen, v/Sverre Hatlen 30
Geologisk rapport, Ørskog kommune, v/Hallvar Eide 35
Årsmelding for Ørskog Historielag 1993 44
Medlemslista for Ørskog Historielag 1993 45
Utvandringa til Amerika 46