Årbok – 1996 (nr 6)

Innhald Årsskrift 1996

Artikkel Side
Forord 2
Akslevoll, v/Ingrid Tøsse 3
Gausneset, v/Liva Gillebo 11
Johannesplassen, v/Sverre Hatlen 19
Haugplassen, fortalt av Peter Klokkehaug 23
Utskrift frå møteprotokollen til Vaksvik samtaleforening, v/Nils I. Amdam 25
Rettingar og tillegg til Historielagsskriftet «Krig okkupasjon fred», v/Rolv Amdam 30
Alf Eide sin tale ved Fredsbautaen 32
Nytt frå styret i Ørskog Historielag, v/Asgeir Dragesæt 34
Paktarhuset og vognhuset, v/Asgeir Dragesæt 38
Frå restaureringa av turbinen i Ørskogfossen kraftverk 40
Lokomobilhuset ferdig i juni 1995 41