Årbok – 1998 (nr 8)

Innhald Årsskrift 1998

Artikkel Side
Ørskog kyrkje 125 år, av Lars Tøsse 3
Ein dobbel arv, av Øystein Kjølberg 28
Preikesundag, av Sigurd Muri 29
På kyrkjeveg, av Sigurd Muri 31
Kyrkjevegar i farne tider og litt til, av Bjarne Bårdsgjære 32
Kyrkjebåten, av Reidun Klock Tjervåg 35
«Bort om fjorden», av Reidun Klock Tjervåg 36
Paktarbustaden på Ørskog prestegard, av Rolv Amdam 46
Ørskog Kyrkjekor, av Lars Tøsse 51
Glimt frå kyrkjeliv i eldre tid, av Peter Klokkehaug 53
Syn og segn frå Solnørdal, av Petter O. Solnørdal 59
Minner frå Ørskog gamle kyrkje, av Rolf Skarbøe 61
Stillingar i Ørskog kyrkje dei siste 125 år 63
Årsmelding, styre og utval og medlemsliste 67-71
Oversyn over andre artiklar om Ørskog kyrkje 69
Program i jubileumsåret 84