Årbok – 1999 (nr 9)

Innhald Årsskrift 1999

Artikkel Side
Jørund Smed, dikt av Reidun Klock Tjervåg 5
Kunstnarsmeden i Ørskog, av Bjørn Steinar Skarbø 6
Figurar, av Reidun Klock Tjervåg 14
Lysestakane, av Karin Årdal 26
Nøkkelkunsten, av Randi Sylte 34
Oversikt over smikunsten, av Helge Hatlen 38
Årsmelding 44
Styre og utval i Ørskog Historielag 47
Medlemsliste 48
Oversikt over tidlegare årsskrift 67