Årbok – 2000 (nr 10)

Innhald Årsskrift 2000

Artikkel Side
Forord, skriftstyret 4
Skulen i Ørskog, av Ragnar Bakken 5
«Det var ein gong…», frå boka av Einar Næss 6
Nasjonal og lokal skulehistorie – 260 år, av Ragnar Bakken 7
Steinholt skule, av Ragnar Bakken 22
Sivert P. Muri, av Ragnar Bakken 25
Jakob Grønningsæter, av Ragnar Bakken 27
Karl Hatlen, av Ragnar Bakken 28
Peter A. Ødegård, av Ragnar Bakken 30
Vaksvik skule – O.B.Lyshol, Ludvik A. Sollid, av Helge Hatlen 31
Skarbø skule, av Bjørn Steinar Skarbø 35
Karl Skuseth, av Bjørn Steinar Skarbø 43
Ingvald Gausnes, av Bjørn Steinar Skarbø 44
Braute skule, av Karin Årdal 45
Abelset skule, av Karin Årdal 47
Skulane bortom fjorden – Ramstaddal, Søvikdal, Furstranda,av R.K.Tjervåg 49
Sjøholt skule, av Ragnar Bakken 51
Mindor Rørstad, av Ragnar Bakken 55
Marta Engeset Hansen, av Asbjørg Rørstad 56
Asbjørg Rørstad, av Ragnar Bakken 57
Asgeir Dragesæt, av Ragnar Bakken 58
Hans L. Sjøholt, av Ragnar Bakken 59
Samla oversyn for Ørskog kommune, av Ragnar Bakken 60
Framhaldskulen i Ørskog, av Bjørn Steinar Skarbø 63
Haukås skule og Ørskog vaksenopplæring, av Asvor G. Klokkehaug 65
«Amt-skoler i alle amt», av Sivert Stavdal 67
Sunnmøre fylkesskule 1938 – 1951, av Helge Hatlen 68
Ørskog interkommunale realskule 1951 – 1974, av Håkon Almestad 70
Sivert Stavdal opna skulevegen for landsens ungdom, av A.C.O, smp. 73
Avskjedsintervju med Thorvald Sjøholtstrand, av Knut Reite, smp. 75
Hagebrukskursa på Amdam, av Rolv Amdam 77
Sunnmøre Husmorskule, av Randi B. Sylte 89
Vænleik i skulen, utdrag, av Karl Rogne 97
Årsmelding for Ørskog Historielag 1999 99
Styre og utval i Ørskog Historielag år 2000 101
Medlemsliste Ørskog Historielag år 2000 102