Årbok – 2001 (nr 11)

Innhald Årsskrift 2001

Artikkel Side
Byfolk på landet i fredstid og krigstid 3
Feriekolonien Veslestua 5
Barndomsminner fra Vaksvika 24
Sommerminner fra Prestegården 25
Drømme på vår jord 26
Solnørdalen – et fristed fra krigen 34
Krigsevakuert til Solnørdalen 36
Familien Karlstad fra Mehamn 37
Feriefolk på Knutplassen 42
Sjøholt Misjonssambandsforening 100 år 44
Håkon Almestad, rektor ved Ørskog realskule 1960 – 74 47
Medlemmar i Ørskog Historielag 51
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2000 52
Tillitsvalde i Ørskog Historielag 2001 55