Årbok – 2002 (nr 12)

Innhald Årsskrift 2002

Artikkel Side
Forord 4
Haukåsen gjennom 400 år 5
Dei arkeologiske utgravingane på Lånamarka 26
Korleis Ørskogbunaden vart til 32
Lars Stenholt 40
Gjære-Johannes 47
Karl Hatlen si dagbok frå krigsåra 49
Med «Talatrosten» på songarfest i 1946 55
Utdrag frå Ørskogposten 58
Årsmelding for Ørskog Historielag 2001 61
Medlemmer i Ørskog Historielag 2002 64