Årbok – 2003 (nr 13)

Innhald Årsskrift 2003

Artikkel Side
Forord
Søster Johanne, av Jorunn Solnørdal Myren 5
Skiftande syn på psykisk utviklingshemma, av Lars Tore Nerbøvik 9
Bestemor si lesebok, av Harald Hatlen 13
Historisk-Antiquariske Optegnelser, av Peder Fylling 15
Om jorddyrkaren Steina-Knut, av Paul Tenfjord 20
Den sunnmørske festbunaden, av Turid Leikanger 22
BUL Fylking, av Bjørn Steinar Skarbø 27
Ørskog Sparebank anno 1928 31
Tale på songarfest i 1956, av Karl Hatlen 33
Ørskogposten, av Tore S. Gjære 36
Biletgalleri frå fotosamlinga til Ørskog Historielag 41
Årsmelding for Ørskog Historielag 46
Medlemsliste for Ørskog Historielag 49