Årbok – 2005 (nr 15)

Innhald Årsskrift 2005

Artikkel Side
Forord 4
Med «Oskar-Hans» på prøveboring på Liafjellet, av Rolv Amdam 5
Langelina. Første småbåthamna på Sjøholt, av Reidun Klock Tjervåg 9
Kvennhus i Ørskog, av Rolv Amdam 15
Grensa over Ørskogfjellet, av Tore Gjære 23
Oppretting av landeveg mellom Ørskog og Borgund, av Ole Øystein Nybø 29
Hesteskyss i gamle Ørskog, av Grete Olaug Sjøholt 34
Frå dampbåtens barndom på våre kantar, av Johan Kaare Tenfjord 43
Glaskunstnaren Jørgen Skaare, av Ottar Nevstad 47
Musikkskule på Amdam, av Reidun Klock Tjervåg 51
Ørskogbygdarar og andre på Romsdals Amts Landbruksskole, av Tore Gjære 54
Sundhetskommisjonen i Ørskog, av Ole Øystein Nybø 59
Har du lyst til å bli medlem i historielaget? 64
Perler frå fotoarkivet 65
Årsmelding for Ørskog Historielag 2004 72
Medlemmer i Ørskog Historielag 2005 77