Årbok – 2008 (nr 18)

Innhald Årsskrift 2008

Artikkel Side
Forord 4
Krigsdrama ved Akslevollvatnet, av Jens Viset 5
Flyslepp i Vaksvikfjella, av Jens Viset 9
Lensmann Tandstad til storaksjon mot vaksvikjentene, av Jens Viset 11
Dreiv båtrute på Storfjorden, av Jens Viset 13
Mjølketransport og hattekjøp, av Reidun Klock Tjervåg 15
Valgermo kraftverk, – Peter Klokkehaug i samtale med Karl Georg Kirkreit 18
Song og musikkliv i Ørskog frå gammalt av – Samtale med Peder Lande ved Karl Georg Kirkreit 22
Å leve med ein tuberkulosesjuk i familien – intervju med Kaspara Gjerde, av Bjørn Steinar Skarbø 27
Litt om første gongen Henrik Ibsen var på våre trakter, av Einar Landmark 29
Biskop Claus Pavels på visitas i 1820, av Ole Øystein Nybø 37
Sjøholt indremisjon 120 år, av Kolbjørn Gjære 41
Henrik Wergeland sine forfedrar i Ørskog, av Einar Landmark 48
Då Amalie Sofie og Henrik Wergeland kunne blitt ørskogbygdarar, av Paul Tenfjord 50
Ei bryllaupsgåve i 1750, av Einar Landmark 54
Tre dikt av Klara Harstad 57
Hendingar i Ørskog i 2008 62
Perler frå fotoarkivet 65
Årsmelding for Ørskog Historielag 2007 69
Medlemmer i Ørskog Historielag 2008 73