Årbok – 2009 (nr 19)

Innhald Årsskrift 2009

Artikkel Side
Forord 4
Malmgruvene i Vetafjellet, av Ove Eide 6
Berit Stavseng – målar og grafikar – eit lite kunstnarportrett, ved Karl Georg Kirkreit 30
Knut Kråkevik: Frå kunstmålar til litterær biletkunstnar, intervju ved Karl Georg Kirkreit 34
Veterinærhistorikk, av Løve Vebenstad Loe 41
Då Hans Myklebust og Elias Verpesdal omkom 22.februar 1863, av Rolv Amdam 46
Tante Ingeborg i Amerika, av Rolv Amdam 50
Eit 100-års trafikkminne, av Einar Landmark 55
Garn- og tauborke, av Rolv Amdam 57
Høgde- og rundmåling av hest, av Rolv Amdam 58
Lampeglas, av Rolv Amdam 59
Litt om Akslevollen, av Hans Henrik Daa-Qvale 60
Sollied, Strømme og Stene: Slektsforskarar frå Ørskog, av Einar Landmark 65
Trelastnæringa på Sunnmøre på 1600-talet, av Øyvind Grimstad Gryt 75
EIFA – eit lokalt industrieventyr, Bjarne Eide intervjua av Karl Georg Kirkreit 80
Braute Grendahus, av Jorun Solnørdal Myren 84
Kvar stod slaget i Hiorungavaag?, av Einar Landmark 89
Hendingar gjennom året 2009 112
Gamle bilete frå Ørskog 117
Årsmelding for Ørskog Historielag 2008 123
Medlemmer i Ørskog Historielag 2009 129