Årbok – 2011 (nr 21)

Innhald Årsskrift 2011

Artikkel Side
Forord 5
Ørskogkoret 1911 – 2011, av Pål Viset 6
Multikunstnaren Jens Synnes, av Reidun Klock Tjervåg 29
Olav Oksvik. Litt om mannen og politikaren, av Andreas Bachmann 36
Ei vandring i Sjøholt sentrum, av Tore Gjære 46
Talatrosten. Nokre utdrag frå Ørskog blandakor sitt årsskrift om laust og fast frå Ørskogbygda 58
Ørskog Kino gjennom 65 år, av Sigmund Braute 61
Hans L. Sjøholt. Minne frå siste verdskrig – og noko attåt, av Ragnar Bakken 84
Skolestmaskina på Valgermo, av Oddny-Lise Nakken 94
Sementsteinproduksjon i Einagarden. Petter Sjøholt i samtale med Karl Georg Kirkreit 96
Fyring med skogsflis, av Jarle Erstad 100
Richard og Richard, av Reidun Klock Tjervåg 102
Satellittklipp, av Reidun Klock Tjervåg 105
Når nok var nok, av Bjørn Steinar Skarbø 104
Kyrkjegardar og kyrkjegardsstell, av Rolv Amdam 105
Utviding av Ørskog kyrkjegard, av Ester Walgermo 115
Friderik Octavius Barnholt. Premierløytnant som bygde hus på Apalset i 1825, av Ole Øystein Nybø og Einar Landmark 118
Restaurering av høyløe på Gamle Lisetsætra, av Asgeir Kvernberg og kulturvernarane i 6. og 7. klasse ved Skarbø skule 130
Perler frå fotoarkivet, Ole Øystein Nybø 132
Hendingar 2011 139
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2010 148
Medlemmer 2011 158