Årbok – 2012 (nr 22)

Innhald Årsskrift 2012

Artikkel Side
Forord 5
Olaus Abelseth si forteljing om Titanic-forliset i 1912, av Einar Landmark 6
Korleis det kom kyrkje på Leikong, av Arnljot Grimstad. Innleiing ved Reidun Klock Tjervåg 17
Ho Gerda og 17.mai, av Reidun Klock Tjervåg 25
Vassverkutbygging i Ørskog, av Odd Saure 28
Skal vegen gå gjennom Sjøholt eller Solnørdalen, av Ole Øystein Nybø 45
Stenebuda på Sjøholt 1940 – 1970, av Randi Stene Tomak 49
Fyrste jentene i guttemusikken, av Torill Klock Sandnes 53
200-årsjubileet for «Syndmøre Practiske Landhusholdningsselskab», av Rolv Amdam 56
Fyrste traktorane i Ørskog, av Kolbjørn Gjære 73
Mekanisering i Pettergarden på Viset, av Pål Viset 78
Vegen mellom Vaksvik og Dyrkorn, av Bjørn Steinar Skarbø 81
Eit par gode historier, av Reidun Klock Tjervåg 88
Perler frå fotoarkivet, av Ole Øystein Nybø 90
Viktige hendingar i Ørskog i 2012, av Bjørn Steinar Skarbø, Bygdebladet 98
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2011 106
Minneord om Svein Stene, av Kjell Opsal, Bygdebladet 118
Medlemmer 2012 120