Årbok – 2013 (nr 23)

Innhald Årsskrift 2013

Artikkel Side
Forord 5
Føregangskvinner i Ørskog, av Reidun Klock Tjervåg 6
Ivar Aasen På Solnør, av Anders Aanes 21
Sikring av gruvesjakta i Lidafjellet, av Ove Eide 31
Ørskog Vassverk gjennom 50 år, av Tore Gjære 39
Gullsmad Rye og ei tavle frå Øvste Hatlen, av Einar Landmark 55
Tomren Konfeksjon i 40 år, av Norunn Tomren 59
Johan Listhaug. Fangstmann på Aust-Grønland, av Einar Landmark 63
Dødssynda på Nedrevoll i 1732, av Ole Øystein Nybø 71
Snikkar-Ole, av Turid Valbø Haddal 75
Haukås. Eit historisk tilbakeblikk, av Eldbjørg Braute 77
«Smyrna» – Sjøholt Kunstindustri, av Turid Valbø Haddal 88
Sabelen i Einagarden, av Einar Landmark 92
Bibliotekgrunnleggaren Peter Olaus Strømme, av Einar Landmark 97
«en liden Æske, hvorudi en Tordensten», av Einar Landmark 108
Gamal bibel i Abelseth-slekta, av Einar Landmark 112
«Elden melder», av Einar Landmark 113
Nokre utspel frå Øystein Eide, av Reidun Klock Tjervåg 114
Perler frå fotoarkivet, av Ole Øystein Nybø 116
Viktige hendingar i Ørskog siste året 126
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2012 130
Medlemmer i Ørskog Historielag 2013 140