Årbok – 2014 (nr 24)

Innhald Årsskrift 2014

Artikkel Side
Forord 9
40 års notat i Storvika. Aprikos bløming og fruktutvikling. Av Rolv Amdam 11
Historieskrivar og historieforteljar. Av Rolv Petter Amdam 18
Oversyn over kulturhistorisk skriftleg arbeid frå Rolv Amdam 22
Sjøholt telegraf- og rikstelefonstasjon. Ein kvinnearbeidsplass i 96 år. Av Karin Årdal 29
Ein kunstnar i bygda. Portrett av Liv Dysthe Sønderland. Av Øyvin Danielsen 36
Nicolai Wergeland: Framståande eidsvollsmann med morfar frå Ørskog. Av Einar Landmark 44
74 år gamle minne ved Inge Osvik 100
«Kranfartøy II» ved Oscarsborg. Av Inge Osvik 101
Ørskog kommune: Ei reise gjennom 200 år med skiftande «ektefellar». Av Ragnar Bakken 110
Minne um dei ørskogmenn som i 1807-1814 vakta Noregs fridom. Av Tore Gjære 131
Ole Lukkedal, radio og sykkelforretning. Av Karin Årdal 140
Oddmund Aurdal installasjonsfirma. Av Karin Årdal 144
Løa på Langskipsøya. Av Ove Eide 145
Prologforfattar Klara Harstad. Av Bjørn Steinar Skarbø 149
Maskinveita opp i Gjære. Av Tore Gjære 158
Elling Olsen Valbø. Eidsvollsmannen frå Ørskog. Av Harald Kjølås 161
Opphavet til Wensell-slekta på Sjøholt. Av Einar Landmark 169
Handelsreisande-fartøyet «Stordalen». Av Karin Årdal 183
Nyopning av Postvegen i Réset på Ørskogfjellet. Av Tore Gjære 184
Bakar-Ludvig. Storskøyeren på Sjøholt. Intervju i Sunnmørsposten 188
Perler frå fotoarkivet, av Ole Øystein Nybø 189
Til Ole Øystein. Av Reidun Klock Tjervåg 196
Hendingar i året som har gått. Av Bjørn Steinar Skarbø 198
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2013 202
Medlemmer i Ørskog Historielag 2014 214