Årbok – 2015 (nr 25)

Innhald Årsskrift 2015

Artikkel Side
Forord 9
Barnlege minne frå ein fjern krig: Tvangsflytta av tyskarane. Av Arne Tøsse 10
Gulltransporten. Ein dramatisk operasjon krigsvåren 1940 og ørskogbygdarane som var med på den. Av Ove Eide 19
Skotårsfesten i Ørskog ungdomslag vinteren 1940. Av Karin Årdal 34
Ei lita utvandrarhistorie. Av Einar Landmark 39
Firma Knut M. Braute. Av Sigmund Braute 40
Gamle gardsreiskapar frå Ørskog. Av Karin Årdal 47
Litt om historia til Lånagarden, Wensellgarden og Pe-Larsgarden på Sjøholt. Av Tore Gjære 48
Ørskogfossen kraftverk og litt om forhistoria som førde til denne utbygginga. Av Odd Saure 67
Rasmus Engelbriktson Myklebust: Bondehøvding i den mørkaste dansketida. Av Einar Landmark 78
Drama på Storfjorden. Av Kjell Løseth 157
Hans Os. Av Karin Årdal 159
Storkommunen Ørskog sett frå Stordal. Av Olav Bratland 160
Storkommunen Ørskog sett frå Skodje. Intervju med Andor Strømmen. Av Bjørn Steinar Skarbø 174
Adolf på Bellingen. Av Reidun Klock Tjervåg 177
Perler frå fotoarkivet. Av Ole Øystein Nybø 180
Hendingar i året. Av Bjørn Steinar Skarbø 187
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2014. Av Ragnar Bakken 189
Medlemmer i Ørskog Historielag 2015 200