Årbok – 2016 (nr 26)

Innhald Årbok 2016

Artikkel Side
Forord 6
NAMNEBOK FOR ØRSKOG, DEL I 7
Om arbeidet med vegnamn og andre namn i Ørskog. av Ragnar Bakken 8
Solnørdalen 10
Tyssa 12
Apalset – Storvika 14
Storvika – Realskuleskiftet 16
Realskuleskiftet – Steinholt 18
Øyra – Prestegarden 26
Steinholt – Valgermo 30
Tuene – Giskemo – Vallbøen 36
Vallbøen – Skarbøen 38
Skarbøen – Litleåsen 40
Vaksvik 42
Nokre stadnamn og gardsnamn i Ørskog. av Karin Årdal 46
Offisiell skrivemåte for gardsnamn i Ørskog. av Ragnar Bakken 52
ÅRBOK FOR ØRSKOG 2016 53
Militære i Ørskog på 17- og 1800-talet. av Tore Gjære 54
Perler frå fotoarkivet. av Ole Øystein Nybø 78
Kristtorn – vårt einaste vintergrøne lauvtre. av Rolv Amdam 90
Næringslivet i Ørskog i 1953. av R.B.Skarbø 96
Kjøpmann Rolv Tennfjord. av Bjørn Steinar Skarbø 100
«Ørskog om 50 år». av Lars Inge Ringseth 102
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2015. av Ragnar Bakken 104
Hendingar i året. av Bjørn Steinar Skarbø 114
Medlemmer i Ørskog Historielag 2016 116
Støttespelarane våre 118