Årbok – 2017 (nr 27)

Innhald Årbok 2017

Artikkel Side
Forord 6
NAMNEBOK FOR ØRSKOG, DEL II 7
Arbeidet med namnsetjing i Ørskog. av Ragnar Bakken 8
Godkjende namn på område 12
Godkjende namn på vegskifte 18
Godkjende namn på busstopp 22
Kart og tabellar:
Realskuleskiftet – Steinholt 10
Øyra – Prestegarden 15
Tyssa 19
Apalset – Storvika 23
Storvika – Realskuleskiftet 27
Steinholt – Valgermo 28
Tuene – Giskemo – Vallbøen 31
Vallbøen – Skarbøen 32
Skarbøen – Litleåsen 33
Vaksvika 34
Solnørdalen 36
HISTORISK ÅRBOK FOR ØRSKOG 2017 37
På reise gjennom Ørskog. av Tore Gjære 38
Frå mink til aure og laks på Apalset. av Øyvin Danielsen 58
Sverre Ness, tusenkunstnaren frå Vaksvika. av Vigdis Aam 66
Historiens kraftliner. av Arne Ruset 68
Jordbærdyrking i Steinane. av Karin Årdal 72
Daglegvarebutikken på Amdam. av Bjørn Steinar Skarbø 76
Fem kulturminne i Ørskog. av Ove Eide 80
Restaurering av høyløa på Langskipsøya. av Asgeir Kvernberg 86
Ørskogprisen 2017. av Bjørn Steinar Skarbø 89
Gammal handverkarvise. av Tore Gjære 90
Verksemder i Ørskog 1953. av Bjørn Steinar Skarbø 94
Perler frå fotoarkivet. av Ole Øystein Nybø 102
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2016. av Ragnar Bakken 116
Hendingar i året 2017. av Bjørn Steinar Skarbø 126
Medlemmer i Ørskog Historielag 2017 127
Støttespelarane våre 129