Årbok – 2018 (nr 28)

Innhald Årbok 2018

Artikkel Side
Forord 6
NAMNEBOK FOR ØRSKOG, BAND III 7
Om arbeidet med namnsetjing i Ørskog. av Ragnar Bakken 8
Nye vegnamn vedtekne i 2018 10
Namn på sætrevegar 24
Namn på bruer 30
Namn på elvar 38
Namn på andre objekt 42
HISTORISK ÅRBOK FOR ØRSKOG 2018 45
Fjellgarden Gausnes. av Odd Saure 46
Preikestolen på Gausneset. av Tore Gjære 58
Med Sjøholt som leikegrind. av Jostein Tomren 62
Ørskogprisen 2018. av Bjørn Steinar Skarbø 82
Anne Sofie von Cappelen. av Karin Årdal 83
Cappelen-slekta på Sjøholt. av Solveig Viseth 84
Cappelen-slekta i Sykkylven. av Geir Liavåg Strand 88
Fem kulturminne i Ørskog. av Tore Gjære 90
Pauline Margrete Nikolaisdatter. av Ole Øystein Nybø 102
Gustav Martin Kjelstadli, forpaktar og ljåsmed. av Ole Øystein Nybø 105
Olivia Tennfjord. av Arne Tøsse 108
Krigsradioen i Bårdsgjerdet. av Olav Bårdsgjerde 115
Brannvern for torvtak. av Einar Landmark 118
Peter Olaus Strømme. av Einar Landmark 120
Ørskog Sambeite. av Kolbjørn Gjære 128
Tolv prioriterte kulturminne i Ørskog. av Ove Eide 132
Fotoperler frå Ørskog. av Siv Krokfoss 134
Årsmelding for Ørskog Historielag. av Ragnar Bakken 142
Hendingar i året 2018. av Bjørn Steinar Skarbø 151
Medlemmer i Ørskog Historielag 153
Støttespelarar 155