Årbok – 2019 (nr 29)

Innhald Årbok 2019

Artikkel Side
Forord 6
Fotograf Johan Martin Strømme. av Tore Gjære 8
Fotograf Liva Gillebo. av Karin Årdal 24
Ørskogprisen til Ragnar Bakken. av Bjørn Steinar Skarbø 27
Fotograf Brit Skjelten. av Øyvin Danielsen 28
Open framtid for Ørskogprisen. av Bjørn Steinar Skarbø 31
Med Sjøholt som leikegrind i 50- og 60-åra. av Jostein Tomren 32
Fem kulturminne i Ørskog. av Ove Eide 48
Egge-Ane – eit særmerkt menneske. av Jostein Tomren og Karin Årdal 58
Peder Bårdsgjerde og Fjellstova. av BjørnSteinar Skarbø 68
Bakar-Ludvik og Fiske-Rikard. av Ole Øystein Nybø 72
Vaksvik bru, bygginga og byggarane. av Odd Saure 77
Brubyggjaren Rasmus Tenfjord. av Geirmund Nordal 84
Minne få Sjurgarden i Vaksvika. av Kåre Vaksvik 89
Bymann og Bone. av Kjetil Tandstad og Eldar Høidal 92
Flindt-familien på Sjøholt. av Ragnar Bakken 97
Ankerfeste for gamle menn. av Johan Austnes 100
25 år med psykiatri på Haukås. av Kolbjørn Gjære 102
Perler frå fotoarkivet. av Siv Krokfoss 110
Årsmelding for Ørskog Historielag. av Ragnar Bakken 118
Hendingar i 2019. av Bjørn Steinar Skarbø 127
Medlemmer i Ørskog Historielag 129
Støttespelarar 131