Årbok – 2020 (nr 30)

Innhald Årbok 2020

Artikkel Side
Forord 6
Med Sjøholt som leikegrind i 50- og 60-åra. av Jostein Tomren 8
Dei svarte steinane – Hjørungavågslaget. av Ove Eide 24
Julegrana på Sjøholt 125 år. av Jostein Tomren 72
Jule- og bryllupsskikkar på 1800-talet. av Thora Sollied og Ole Øystein Nybø 78
Handel i Ørskog. av Tore Gjære 82
Ole Lukkedal – eit særmerkt menneske. av Jostein Tomren 105
Rapport om krigshendingar i Ørskog. av Ole Solnørdal og Karin Årdal 112
Ludvig Sollied – skulemeisteren i Vaksvika. av Sigve Berland 116
Brannvern i Ørskog. av Odd Saure 125
Refleksjon om kommunesamanslåinga. av Knut Harstad 137
Perler frå fotoarkivet. av Siv Krokfoss 142
Kulturminneplanen for Ørskog nesten i mål. av Ragnar Elias Bakken 148
Hendingar i 2020. av Bjørn Steinar Skarbø 158
Minneord Olav Jan Bårdsgjerde. 161
Årsmelding for Ørskog Historielag. av Ragnar Bakken 162
Medlemmer i Ørskog Historielag 171
Støttespelarar 173