Årbok – 2021 (nr 31)

Innhald Årbok 2021

Artikkel Side
Forord 6
Svartløken. av Tore Gjære 8
Ørskog Ungdomslag del 1. av Jostein Tomren 24
Berte Melle – eit kvinneliv og eit tidsbilete. av Magnhild Schmidiger 52
Mine barndomsheltar. av Jostein Tomren 60
Klyngetunet på Nedre Lande. av Magnhild Schmidiger 74
Møtebok for Sjøholt Småbåtlag. av Reidun Klock Tjervåg 83
Sundagsskulane. av Arne Tøsse 92
Folk og liv i fjøra ved Strandheim. av Bente Selnes 108
Frå Sevrin Gjære sine notat om gard og liv 1906 – 1921. av Kolbjørn Gjære 112
Lilla på Li – og gardane påLid. av Bente Selnes 118
Frå Barlindbrekke til Amerika. av Trygve og Oddny Alvestad 123
Trafikktrygging i Ørskog. av Knut Harstad 126
Perler frå fotoarkivet. av Siv Krokfoss 145
Hendingar i 2021. av Bjørn Steinar Skarbø 152
Årsmelding for Ørskog Historielag. av Ragnar Bakken 156
Medlemmer i Ørskog Historielag 165
Støttespelarar 167