Årbok – 2022 (nr 32)

Innhald Årbok 2022

Artikkel Side
Forord 6
Olav Oksvik – stødig sosialdemokrat i ei revolusjonstid. av Einar Landmark 8
Ørskog skulekorps 70 år. av Linda Brautehaug Jakobsen 34
Ørskog Brass 50 år. av Nils Petter Synnes 40
Minne frå skulekorpstida. av Kari Margrete Sjøholt 48
Frå tre i skog til båt på fjord. av Asgeir Kvernberg 50
Unge båtbyggjarar i Prestefjøra. av Lars Longva 52
Steingardar på Øvre Viset. av Odd Saure 58
Eit streiftog gjennom Bygdebladets historie. av Bjørn Steinar Skarbø 60
Ørskog Ungdomslag gjennom 120 år, del 2. av Jostein Tomren 72
Gruvedrift på Sjøholt på 1700-tallat. av Gisle Rø 88
Mostadmark jernverk. av Odd Bjørkli 98
Mine barndomsheltar. av Jostein Tomren 101
Soholt Bakery. av Jostein Tomren 106
Frå husmorskule til folkehøgskule. av Ragnar Bakken 119
Gravminne på Ørskog kyrkjegard. av Siv Krokfoss 132
Perler frå fotoarkivet. av Siv Krokfoss 136
Hendingar i 2022. av Bjørn Steinar Skarbø 143
Årsmelding for Ørskog Historielag. av Ragnar Bakken 146
Medlemmer i Ørskog Historielag 157
Støttespelarar 159