Årbok – 2023 (nr 33)

Innhald Årbok 2023

Artikkel Side
Forord 6
Kyrkjer i Ørskog hovudsokn før 1873 av Tore Gjære 8
Ørskog kyrkje 150 år av Ragnar Bakken 30
Innvendig måling av Ørskog kyrkje av Ester Walgermo 38
«Han som lærte ålesundarane å se» – av Harald Grytten 44
Sparta på Svartløken av Ove Eide 50
Byfolk bygde hytter på Liasætra under krigen av Jostein Tomren 58
Farande folk etter landevegen av Arne Tøsse 70
Reitegarden i Vaksvik 1928 av Solfrid Petrine Viset 77
Bygdekvinnene har teke fortida inn i framtida av Ørskog Bygdekvinnelag 78
Vennskap og kunnskap gjennom 50 år av Arild Dragesæt 84
Under Lauparen av Asgeir Kvernberg 91
Gripstadjakka – Ørskogs svar på Paris’ «haute couture»? av Reidun Klock Tjervåg 100
Om å flytte til Vaksvika fra «Oslo» av Brit Imsland Vestre 104
Minne frå tida som distriktsveterinær av Øystein Vestre 108
Breva mellom Knut i Amerika og dei heime av Marte Fremstedal 112
Frå syster til syster av Solfrid Petrine Viset 136
Juleminne frå Sjurgarden av Kåre Ola Vaksvik 138
Rundt 65 år sidan fyrste Dyrkornvegen vart opna av Bjørn Steinar Skarbø 140
Vaskarhuset i Jokumrenna av Øystein Vestreø 144
Perler frå fotoarkivet av Siv Krokfoss 146
Hendingar i 2023 av Bjørn Steinar Skarbø 152
Årsmelding Ørskog Historielag av Ragnar Bakken 156
Medlemmer i Ørskog Historielag 167
Støttespelarar 169